ယခု site တွင် cookies များကို အသုံးပြုထားပါသည်။ Site အတွင်း ဆက်လက်ဝင်ရောက်ခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ cookies အသုံးပြုမှုကို သင် သဘောတူပြီး ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ တစ်ကိုယ်ရည်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ မူဝါဒကို ဖတ်ရှုပါ။ >

အထူးဖော်ပြချက်

သတင္းႏွင့္ပြဲအစီအစဥ္မ်ား

သတင္း

တတိယအႀကိမ္ မဲေခါင္-လန္ခ်န္း ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္မ်ားအစည္းအေဝးအတြက္ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ႐ုံးႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာနသို႔ Huawei မွ ဗီဒီယို ကြန္ဖရန႔္ စနစ္ ႏွင့္ နည္းပညာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ပံ့ပိုးကူညီ

2020.08.27

စီးပြားေရး ေအာင္ျမင္မႈကို အျပည့္အဝ ေမာင္းႏွင္ႏိုင္ရန္ 5G ၏ အလားအလာ

2020.08.19

ဒီဂ်စ္တယ္ေခတ္သစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လုပ္ငန္းအသီးသီးအေပၚ အလားအလာေကာင္းမ်ား သက္ေရာက္လာမည့္ ICT ၏ အခန္းက႑အေၾကာင္း ေဆြးေႏြးပြဲကို Huawei Myanmar မွ က်င္းပ

2020.08.01

Huawei က ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ပထမႏွစ္ဝက္အတြက္ လုပ္ငန္းရလဒ္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ ေၾကညာ

2020.07.17

Huawei ၏ AI အေထာက္အကူျပဳ နည္းပညာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ COVID-19 တိုက္ဖ်က္ေရးတြင္ အကူအညီေပးလ်က္ရွိ

2020.07.02